Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

 

Pauline Out Kooger

Tel. 033 286 5177

Er wordt gedanst op maandagmiddag,

van 14.00 tot 16.00 uur. In de Voorhof.

Kosten per kalenderjaar: € 100,00

 

 

Samen dansen is goed voor lichaam en geest en bevordert de sociale contacten. De volksdansgroep heeft een internationaal repertoire aan dansen en noemt zich daarom terecht werelddansers.  

De groep staat onder leiding van een gediplomeerde instructeur. De groepsleden maken zelf de danskleding.