Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

De welfare-artikelen die de deelnemers maken worden te koop aangeboden tijdens de inloop op donderdagmorgen en -middag in Groenewoude.

En ook tijdens de bazaar in november (datum wordt jaarlijks onder andere in de Woudenberger bekend gemaakt).

Mevrouw P van Dorp

Tel.nr. 033 2863920

Op dinsdag van 09.30 - 11.30 uur.

Multifunctioneel Centrum De Schans

De Schans 31

3931 KJ Woudenberg      

tel. 033 286 7588                            

 

Op donderdag van 09.30 - 11.30 uur en van 14.30 - 16.30 uur. In de activiteitenruimte van Zorgcentrum Groenewoude.

 

 

Officieel heet deze activiteit nu: Sociale Hulp Nationaal, maar Welfare is bekender.

 

Activiteiten:

- contacten onderhouden met eenzamen, zieken en met mensen met een lichamelijke beperking (huisbezoek of bijvoorbeeld spelletjes en/of wandelen)

- activiteiten in groepsverband (koffie drinken, handwerken, knutselen, een praatje maken).

Het Rode Kruis organiseert ook vakantieprojecten in hotels en op de Henri Dunant.

Een groot aantal Woudenbergers heeft hier aan deelgenomen.

Meer informatie op de website van het Rode Kruis.

 

 

Voor inlichtingen:

mevrouw Hennie Beijeman - Bekenkamp,

telefoon 033 2858526.