Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Op de dienst klikken voor meer informatie.

o  Boodschappendienst

o  Hulpdienst Ouderen Vervoer

o  Klussendienst

o  Seniorenhuisbezoek

 

 

 

 

 

Ook andere instanties organiseren activiteiten voor 55-plussers. <<<

De Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en coördineert de activiteiten en diensten van andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

 

De SWO bestaat uit een bestuur en uit een aantal werkgroepen. Bij de SWO werken twee ouderenwerkers; één voor tien uur per week en één voor drie uur. De werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die zich - dat blijkt uit de rest van deze pagina- op zeer verschillende activiteiten richten.

   

 

 

 

ontmoeting en gezelligheid

o  ontmoetingscentrum de Vrije Inloop

o  ouderensociëteit Ons Genoegen

 

combinatie  van ontmoeting en beweging

o  gymnastiek

o  koersbal   

o  volksdansgroep De werelddansers

o  volleybal

o  50+ koor Zingen houdt Jong

o  zwemmen voor ouderen

o  in het algemeen: breedtesport

 

educatieve activiteiten

o  internetcafé - computercursussen

o  incidentele educatieve activiteiten

 

incidenteel

o  jaarlijks: dag van de ouderen

o  om de twee jaar: BROEM-rit (rijvaardigheidstest)

korte cursussen

Bijvoorbeeld Nordic Walking en Valpreventie.

 

Klik op de activiteit voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

SWO-bestuur

Postbus 165

3930 ED Woudenberg

e-mail: secretariaat.swowoudenberg@gmail.com

 

SWO-ouderenwerker

Mevrouw Tineke Smallenbroek

Multifunctioneel Centrum De Schans

De Schans 33, 3931 KJ Woudenberg      

telefoon: 06 1033 7184

e-mail: swow.ouderenadvies@gmail.com

spreekuur: dinsdag, 10.00 tot 11.00 uur.