Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

 

 

Vanaf vandaag is woningcorporatie Vallei Wonen (nu: Omnia) officieel de eerste dementievriendelijke organisatie in Woudenberg. Hiervoor is namens Alzheimer Nederland officieel de bijbehorende sticker uitgereikt door Erny de Wildt en Ria van Loon van het Alzheimer Café Scherpenzeel-Woudenberg. Een dementievriendelijke organisatie biedt een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben.

 

Dementie raakt ons allemaal

In een dementievriendelijke organisatie is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. ‘Dementie raakt ons allemaal’, vertelt

Astrid Dijkstra, communicatieadviseur bij Vallei Wonen. ‘Eén op de vijf mensen krijgt

dementie. Rondom elke persoon met dementie staan drie mantelzorgers. De kans is dus

groot dat je in je omgeving iemand kent die hiermee te maken heeft. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen.

Gezien de flinke toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt naar tachtig procent. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben.

Vallei Wonen heeft hiervoor zeker aandacht.

Bijdrage aan een dementievriendelijke samenleving

Juist voor een dienstverlenende organisatie als Vallei Wonen zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving’, aldus Dijkstra. ‘In december hebben daarom alle medewerkers eerst de training “Goed omgaan met dementie” gevolgd. In de training krijg je informatie over dementie, leer je hoe dit te herkennen en tenslotte hoe je met mensen met dementie het beste kunt benaderen. Verder kijken we waar we in ons beleid en dienstverlening rekening kunnen houden met mensen met dementie en/of hun naasten. Door bij te dragen aan een meer veilige, prettige en makkelijke leefomgeving. Heel veel huurders met dementie redden zich prima in hun woning, zeker degenen die nog een partner hebben. Wel kunnen vanuit deze groep vragen komen over kleine woningaanpassing, zoals het weghalen van obstakels, vervangen van thermostaten of het aanbrengen van beugels. Ook groeit de behoefte aan tips om het zelfstandig wonen voor iemand met dementie makkelijker te maken. Bij de alleenstaande huurders met dementie kunnen als de symptomen toenemen ook andere signalen of hulpvragen op de woningcorporatie afkomen, bijvoorbeeld vanuit de sociale teams maar ook van buren die zich zorgen maken of overlast ervaren. Ook merken onderhoudsmedewerkers soms dat het niet goed gaat met een huurder. Hier willen we graag goed op kunnen inspelen.’