Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

De welfare-artikelen die de deelnemers maken worden te koop aangeboden tijdens de inloop op donderdagmorgen en -middag in de Serre van Groenewoude..

En ook tijdens de bazaar in november (datum wordt jaarlijks onder andere in de Woudenberger bekend gemaakt).

Mevrouw P van Dorp

Tel.nr. 033 2863920

Op dinsdag van 09.30 - 11.30 uur.

Multifunctioneel Centrum De Schans

De Schans 31

3931 KJ Woudenberg      

tel. 033 286 7588                            

 

Op donderdag van 09.30 - 11.30 uur en van 14.30 - 16.30 uur. In de activiteitenruimte van Zorgcentrum Groenewoude.

 

 

Welfare voortaan onderdeel SWO

 

De Welfare maakt sinds 1 januari 2020  geen deel meer uit van het Rode Kruis. De Woudenbergse afdeling van deze vrijwilligersorganisatie is onderdeel geworden van de SWO in Woudenberg. ,,De overgang verloopt geruisloos'', zegt coördinator Nel van Dorp. ,,En er is op zich niet veel veranderd, maar er is nu wel zekerheid van voortbestaan.''

 

De Welfare in Woudenberg werd opgericht vanuit het Rode kruis in het najaar van 1972. ,,Er waren toen 25 vrijwilligsters. Er werd gestart met handwerk-knutselgroepen, spelletjes in groepen of bezoekjes aan ouderen thuis’’, vertelt Van Dorp. ,,Ook biedt de Welfare de gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, contacten te onderhouden, te handwerken of een spelletje te doen. Soms worden mensen thuis bezocht.''

 

Het Rode Kruis organiseert ook vakantieprojecten in hotels en op de Henri Dunant.

Een groot aantal Woudenbergers heeft hier aan deelgenomen.

Meer informatie op de website van het Rode Kruis.

 

 

Voor inlichtingen:

mevrouw Hennie Beijeman - Bekenkamp,

telefoon 033 2858526.