Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Voor het regelen van klussen:

06 30 66 97 14.

Coördinator:

de heer Clemens Kars

 

 

De klussendienst is er voor zelfstandig wonende senioren en mensen met een functiebeperking in Woudenberg.

Zelfstandig wonen betekent onder andere dat u zelf uw klusjes moet opknappen. En dat is op oudere leeftijd vaak niet meer zo eenvoudig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms verandert de kabelexploitant de kanaalfrequenties. De klussendienst helpt u graag bij het opnieuw instellen van deze frequenties. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met de coördinator.

Het gaat om kleine klussen die niet door iemand anders of een externe dienst voor u gedaan kunnen worden. Ook mogen de klussen niet vallen onder de verantwoor-delijkheid van de verhuurder. De coördinator beoordeelt of de klus aan deze eisen voldoet.

-  reparatie van bijvoorbeeld: stekker, fitting,

   lekkende kraan;

-  ophangen kastje, schilderij, plank of lamp

-  bevestigen beugels of steunen

-  wc-bril vervangen

- aansluiten wasmachine, afwasmachine

- gloeilampen vernieuwen

- verwarming ontluchten en bijvullen

-  verlengen van telefoon- aansluiting

- lichtschakelaar, stopcontact vervangen of

 vernieuwen

- bel vervangen

- buitenlamp ophangen

- gootsteen ontstoppen

- piepend raam of deur smeren

- instellen/uitleg werking T.V. en DVD- of

  videorecorder

- instellen/uitleg werking mobiele telefoon

- naaiklusjes, knoop aanzetten, zoom

 repareren, bijvoorbeeld.

 

 

 

 

 

 

Het tarief voor een klus is € 2,00 per kwartier, exclusief materiaalkosten.

Reistijd van de klusser, ook voor het eventueel aanschaffen van materialen,  is ‘klustijd’.

Aanvragen van een klus of reparatie bij de coördinator van de klussendienst of zijn plaatsvervanger, telefoon:: 06-30669714. Er wordt teruggebeld zodat een afspraak gemaakt kan worden.  

De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiepasje van de SWO.