Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Kent u de volgende mogelijkheden en voorzieningen?

- Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

- Thuiszorg

- Personenalarmering

- Ouderenvervoer

- Bijzondere bijstand

- Activiteiten en clubs

- Klussendienst en andere vrijwilligersdiensten

- Vriendschappelijk huisbezoek.

 

Er zijn in Woudenberg vele diensten en regelingen waar vijfenzeventigplussers gebruik van kunnen maken. Door de vele, ingewikkelde regelingen bestaat de kans dat u die mogelijkheden niet optimaal benut. Daarom biedt de Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg (SWO), in samenwer-king met de gemeente Woudenberg, u een gratis huisbezoek van een seniorenvoorlichter aan. Het huisbezoek duurt  één tot anderhalf uur, afhankelijk van uw vragen en wensen. Het bezoek wordt aangeboden in het jaar dat u 75 wordt.

 

In het gesprek komt het volgende aan de orde:

- Wonen

- Vervoer

- Tijdsbesteding en sociale contacten

- Zorg- en dienstverlening

- Financiële regelingen van de gemeente.

Indien u daar prijs op stelt kan de seniorenvoorlichter u behulpzaam zijn met het invullen van formulieren, bemiddelen naar een instantie of begeleiden naar een activiteit.

 

 

Huisbezoek

De seniorenvoorlichter neemt telefonisch contact met u op voor een afspraak voor een bezoek bij u aan huis. De seniorenvoorlichter geeft informatie, beantwoordt zoveel mogelijk uw vragen en adviseert u over oplossingen. Indien u dat wenst wordt u in contact gebracht met organisaties die wat voor u kunnen betekenen.

De seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers van de SWO die speciaal voor deze bezoeken zijn opgeleid. Het zijn onafhankelijke personen die geen ander belang hebben dan u te adviseren en te informeren. Ze kunnen zich op verzoek legitimeren.

Vanzelfsprekend wordt alle door u gegeven informatie vertrouwelijk behandeld. Als u er prijs op stelt kan een familielid of goede bekende bij het bezoek aanwezig zijn. De seniorenvoorlichter maakt persoonlijk met u een afspraak.

 

Informatie:

Welzijnswerker

Mevrouw Tineke Smallenbroek

Multifunctioneel Centrum De Schans

De Schans 33, 3931 KJ Woudenberg      

telefoon: 085 0669700

e-mail: t.smallenbroek@dekleineschans.nl

Spreekuur alleen op afspraak