Hulpdienst Ouderenvervoer

De Hulpdienst Ouderen Vervoer biedt ouderen die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken.
Aanvragen voor vervoer, zo mogelijk 1 à 2 dagen van tevoren, uitsluitend bij een van de coördinatoren.
Niet rechtstreeks met de chauffeur, omdat dan chauffeur en inzittende(n) niet verzekerd zijn.

Rit:
van huis naar bestemming of van bestemming naar huis.

Kosten:

In bebouwde kom:
€ 2,00   per rit, per persoon/echtpaar of met begeleider
€ 0,50  voor iedere tussenstop

Buiten bebouwde kom:
€ 0,40 per kilometer, gerekend vanaf het woonhuis van de chauffeur, en met eventuele parkeerkosten.
€ 0,50 voor iedere tussenstop.

Afrekenen rechtstreeks met de chauffeur.

Inlichtingen:
Coördinator Hulpdienst Ouderen Vervoer
Mevrouw J. Valkenburg
Telefoon: 033 286 2273