SWO Woudenberg

Welkom op de site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

De SWO activiteiten zijn te verdelen in 4 categorieën:

Ontmoeting en gezelligheid

 • ontmoetingscentrum de Vrije Inloop
 • seniorensociëteit Ons Genoegen
 • 50+ koor Zingen houdt Jong
 • welfare

Ontmoeting en beweging

 • gymnastiek
 • koersbal
 • volleybal
 • zwemmen voor senioren
 • walking football
 • yoga voor senioren
 • jeu de boules
 • nordic walking
 • in het algemeen: breedtesport

Educatieve activiteiten

 • internetcafé
 • incidentele educatieve activiteiten

Algemeen

 • Herstart van activiteiten, ook zwemmen!

Gelukkig zijn de SWO activiteiten voor een groot deel weer opgestart. Voor actuele informatie graag contact met de coördinatoren zoals bij de verschillende activiteiten aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De  zalen planning voor MFC De Schans wordt voor de SWO activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl .

Ook het zwemmen gaat vanaf 20 januari a.s. weer van start; er hebben zich inmiddels al 40 deelnemers aangemeld! Er  bestaat de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van de zwembus van KN Travel. Die vertrekt – met een andere route(!) – om 12.30 uur vanaf de Wipperveldbrug. Let op: mondkapjes in de bus verplicht! Verdere informatie onder “Zwemmen voor Senioren”.

Sportakkoord Woudenberg

Recent is samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten. Binnen de gemeente is hierover een flyer verspreid. Als onderdeel hiervan is op 25 september jl. bij TV ’t Schilt een senioren tennisclinic georganiseerd.

Op de website https://www.tennisclubwoudenberg.nl staat informatie over de mogelijkheden om tennisles – ook voor senioren – te nemen of op donderdagavond mee te doen met de zgn. racketavond voor aspirant-leden met nog niet zoveel ervaring.

Ook kunt u met Stephanie contact opnemen via  nieuweleden@tvtschilt.nl

 • OV info

Persbericht 22 november 2021
Gewijzigde tijden telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het
telefonisch spreekuur en bel 033 – 2082380.
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
De gemeentes Amersfoort, Woudenberg, Baarn en Soest vinden het belangrijk dat iedereen
met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, uitleg over reizen met trein
en bus.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen
werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over
verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen
afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
Wanneer: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Tijd: van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer: 033 – 208 23 80
De OV-inloopspreekuren waar u zo binnen kunt lopen blijven ook gewoon geopend.
Meer informatie, locaties en tijden: www.doemeemethetov.nl
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

T             038 – 45 40 130
W           www.doemeemethetov.nl
E             info@doemeemethetov.nl
FB        Doe mee met het OV | Facebook
Insta     Doe mee met het OV (@doemeemethetov)

 • Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Mywepp biedt op allerlei manier ‘support’  en is ontwikkelend om mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Via geheugensteuntjes, informatie en hulp op afstand door middel van digitale nieuws- en planborden, beeldhorloge en apps op smartphones en tablets.

Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang en de koffie zijn gratis  Info: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com

Meer informatie op
www.alzheimer-nederland.nl/regios/amersfoort-eo/alzheimer-cafe-woudenbergscherpenzeel

Locatie:
Multifunctioneel Centrum De Schans
De Schans 31
3931 Woudenberg

Inlichtingen:
Mevrouw Erny de Wildt
Telefoon: 06 86677957

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.