SWO Woudenberg

Welkom op de site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

De SWO activiteiten zijn te verdelen in 4 categorieën:

Ontmoeting en gezelligheid

 • ontmoetingscentrum de Vrije Inloop
 • seniorensociëteit Ons Genoegen
 • 50+ koor Zingen houdt Jong
 • welfare

Ontmoeting en beweging

 • gymnastiek
 • koersbal
 • volleybal
 • zwemmen voor senioren
 • walking football
 • yoga voor senioren
 • jeu de boules
 • nordic walking
 • in het algemeen: breedtesport

Educatieve activiteiten

 • internetcafé
 • incidentele educatieve activiteiten

Algemeen

 • Herstart van activiteiten

Gelukkig zijn de SWO activiteiten voor een groot deel weer opgestart. Voor actuele informatie graag contact met de coördinatoren zoals bij de verschillende activiteiten aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De  zalen planning voor MFC De Schans wordt voor de SWO activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl . Ook het zwemmen gaat vanaf 4 november a.s. weer van start; er hebben zich inmiddels al 40 deelnemers aangemeld!

Er  bestaat de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van de zwembus van KN Travel. Die vertrekt om 12.30 uur van de parkeerplaats aan de Nieuwe Poort. Let op: mondkapjes in de bus verplicht!

De volgende haltes zijn:
(1) Dorpstraat bij ALDI.
(2) Schans / hoek Ekris / hoek Stationsweg West.
(3) Groenewoude / hoek Ekris.

 • Sportakkoord Woudenberg

Recent is samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten. Binnen de gemeente is hierover een flyer verspreid. Als onderdeel hiervan is op 25 september jl. bij TV ’t Schilt een senioren tennisclinic georganiseerd.

Negen senioren werden actief ingewijd in de tennissport, begeleid door een tennistrainer. Vooraf was er koffie en thee met wat lekkers; na het sporten hapjes en drankjes. Zeker voor een 1e keer erg geslaagd: de deelnemers waren erg enthousiast en de verwachting is dat een flink aantal van hen weer terugkomt.

Met dank aan Stephanie van ’t Lier van TV ’t Schilt voor de goede organisatie en de inwendige verzorging!

Op de website https://www.tennisclubwoudenberg.nl staat informatie over de mogelijkheden om tennisles – ook voor senioren – te nemen of op donderdagavond mee te doen met de zgn. racketavond voor aspirant-leden met nog niet zoveel ervaring.

Ook kunt u met Stephanie contact opnemen via  nieuweleden@tvtschilt.nl

 • 75 jarigen bijeenkomst

Op 26 november a.s. vind vanaf 14.30u de jaarlijkse bijeenkomst voor 75 jarigen plaats. Dit keer in de Camp aan de Bosrand, ook al omdat we dit jaar niet alleen degenen uitnodigen die dit jaar 75 jaar worden, maar ook die het vorig jaar werden. U wordt via de gemeente uitgenodigd; als u op 6 november a.s. nog geen uitnodiging ontvangen hebt, kunt u een mailtje sturen naar secretariaat@swo-woudenberg.nl. Onder het genot van een drankje en hapje zal onze lokale weerman Dick Scheer een presentatie verzorgen en zal er aandacht gegeven worden aan het leefstijlakkoord/Welzijn op recept. In verband met de corona richtlijnen wel graag bij de ingang een bewijs tonen dat u bent ingeënt, c.q. getest.

 • Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.
Het Alzheimer café is 8 september jl. weer van start gegaan; de volgende bijeenkomsten zijn op 10 november en 8 december a.s. vanaf 18.30u.

Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 10 november een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken,  over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Mywepp biedt op allerlei manier ‘support’  en is ontwikkelend om mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Via geheugensteuntjes, informatie en hulp op afstand door middel van digitale nieuws- en planborden, beeldhorloge en apps op smartphones en tablets.

Gastspreekster Angelina Bloemberg vertelt ons over haar persoonlijke ervaringen.

Een zeer interessante avond!

Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang en de koffie zijn gratis  Info: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com

Meer informatie op
www.alzheimer-nederland.nl/regios/amersfoort-eo/alzheimer-cafe-woudenbergscherpenzeel

Locatie:
Multifunctioneel Centrum De Schans
De Schans 31
3931 Woudenberg

Inlichtingen:
Mevrouw Erny de Wildt
Telefoon: 06 86677957

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.