SWO Woudenberg

Welkom op de site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

De SWO activiteiten zijn te verdelen in 4 categorieën:

Ontmoeting en gezelligheid

 • ontmoetingscentrum de Vrije Inloop
 • seniorensociëteit Ons Genoegen
 • 50+ koor Zingen houdt Jong
 • welfare

Ontmoeting en beweging

 • gymnastiek
 • koersbal
 • volleybal
 • zwemmen voor senioren
 • walking football
 • yoga voor senioren
 • jeu de boules
 • nordic walking
 • in het algemeen: breedtesport

Educatieve activiteiten

 • internetcafé
 • incidentele educatieve activiteiten

Algemeen

Vacature in het Trefpunt

Er is een vacature ontstaan in het Trefpunt, waar samenkomen en ontmoeten centraal staan. Vrijwilligers zorgen ervoor om er met de gasten een gezellige dag van te maken. Zie ook Het Trefpunt (dekleineschans.nl). Wij bevelen deze functie van harte bij u aan!

vacature Trefpunt
 • Herstart van activiteiten, ook zwemmen!

Na de vakantieperiode zijn de SWO activiteiten weer volledig opgestart. Voor actuele informatie graag contact met de coördinatoren zoals bij de verschillende activiteiten aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De  zalen planning voor MFC De Schans wordt voor de SWO activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl .

Ook het zwemmen is weer van start geggan. Er  bestaat de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van de zwembus van KN Travel. Die vertrekt – met een andere route(!) – om 12.30 uur vanaf de Wipperveldbrug. Verdere informatie onder “Zwemmen voor Senioren”.

Sportakkoord Woudenberg

Samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg is vorig jaar het sportakkoord getekend. Ook in 2022 doet SWO hier weer aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten. Binnen de gemeente is hierover een flyer verspreid.

September vorig jaar hebben we samen met TV ’t Schilt een tennisclinic voor senioren georganiseerd. Op de website https://www.tennisclubwoudenberg.nl staat informatie over de mogelijkheden om tennisles – ook voor senioren – te nemen of op donderdagavond mee te doen met de zgn. racketavond voor aspirant-leden met nog niet zoveel ervaring.

Ook kunt u contact opnemen via  nieuweleden@tvtschilt.nl

Valpreventie

Uit onderzoek rond valpreventie is gebleken dat spierkracht, evenwicht en reactievermogen de risicofactoren zijn, die het best beïnvloedbaar zijn. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is om niet te vallen, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau komen. Krachttraining als onderdeel van valpreventietraining heeft als bijkomend voordeel dat het lichamelijke functioneren verbeterd. U merkt dat u zich fitter voelt en makkelijker uw dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren: boodschappen doen of op bezoek gaan bij iemand. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zowel het aantal valincidenten als het aantal blessures door vallen door het oefenprogramma met 35% verminderd. Daarnaast verbeterde de kracht en het evenwicht van de deelnemers en bemerkten zij een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

SWO geeft hier samen met Marlein Hanse van wijkFysio Leusden en Lyanne van dam van huisartsen Eemland in 2023 extra aandacht aan, ondermeer op de eerstvolgende bijeenkomst van 75 jarigen op 12 mei a.s. U wordt als 75 jarige hiervoor via de gemeente uitgenodigd; mocht u op 1 mei nog geen uitnodiging ontvangen hebben, stuur dan svp een mailtje naar secretariaat@swo-woudenberg.nl. Zie onderstaande link voor de betreffende flyer.

https://swo-woudenberg.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-flyer-valpreventie_W4.docx

 • OV info

Persbericht
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het
telefonisch spreekuur en bel 033 – 2082380. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op 6 januari 2023 van 14-15.30u in het Cultuurhuis.
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
De gemeentes Amersfoort, Woudenberg, Baarn en Soest vinden het belangrijk dat iedereen
met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, uitleg over reizen met trein
en bus.

Wanneer:      vrijdag 3 februari 2023

Waar:            Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, Woudenberg

Tijd:                14.00 tot 15.30 uur

T             038 – 45 40 130
W           www.doemeemethetov.nl
E             info@doemeemethetov.nl
FB        Doe mee met het OV | Facebook
Insta     Doe mee met het OV (@doemeemethetov)

Dag!enDoen! in uw gemeente?

Dit is geen marketingmailtje, verre van dat, want wij maken geen winst op de app. Dit is een signaal om u te wijzen op een mogelijkheid om gezamenlijk binnen uw gemeente eenzaamheid aan te pakken, zonder dat daar allemaal nieuwe dure voorzieningen voor in het leven moeten worden geroepen. De Stichting Dag!enDoen werkt ondertussen samen met de Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en met de Preventieversneller, een initiatief van Menzis, UMCG en de Aletta Jacobs School of Public Health om preventieve interventies beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Ook is Dag!enDoen! onderdeel van Eén tegen Eenzaamheid en lid van het ZorgInnovatie platform.

In de bijlage een brochure over Dag!enDoen!

Tevens is er meer informatie te vinden op www.dagendoen.nl

Interesse in een samenwerking? Wij maken graag een afspraak om online een presentatie over Dag!enDoen! te geven zodat u kunt zien of deze methode een oplossing kan zijn voor de eerzaamheidsproblematiek in uw gemeente.

Hartelijke groeten, Jan van Sandwijk en Karin Köster

Stichting Dag!enDoen!

06 36157855

 • Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Mywepp biedt op allerlei manier ‘support’  en is ontwikkelend om mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Via geheugensteuntjes, informatie en hulp op afstand door middel van digitale nieuws- en planborden, beeldhorloge en apps op smartphones en tablets.

Het Alzheimer Café vindt plaats in het cultuurhuis, Dorpsstraat 40, Woudenberg, elke 2e woensdag van de maand van 19.30 – 21.00u (inloop vanaf 19.00u). De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Woensdagavond 12 april aanstaande is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café. De heer L.B. Veldjesgraaf (kandidaat notaris) is deze avond onze gastspreker en hij zal ons informeren over de mogelijkheden die er zijn, want: wie behartigt uw belangen als u dat door dementie zelf niet meer kunt?

.

Meer informatie op
Alzheimer Café Woudenberg/Scherpenzeel Amersfoort e.o. | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Inlichtingen:
Mevrouw Letty Vlot                       06 – 41 51 44 97

Mevrouw Susanne Overdevest 06 – 44 92 05 27
Email: ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.