SWO Woudenberg

Welkom op de site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

De SWO activiteiten zijn te verdelen in 4 categorieën:

Ontmoeting en gezelligheid

 • ontmoetingscentrum de Vrije Inloop
 • seniorensociëteit Ons Genoegen
 • 50+ koor Zingen houdt Jong
 • welfare

Ontmoeting en beweging

 • gymnastiek
 • koersbal
 • volleybal
 • zwemmen voor senioren
 • walking football
 • yoga voor senioren
 • jeu de boules
 • nordic walking
 • in het algemeen: breedtesport

Educatieve activiteiten

 • internetcafé
 • incidentele educatieve activiteiten

Algemeen

 • Herstart van activiteiten

Gelukkig zijn de SWO activiteiten voor een groot deel weer opgestart. Voor actuele informatie graag contact met de coördinatoren zoals bij de verschillende activiteiten aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De  zalen planning voor MFC De Schans wordt voor de SWO activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl

 • Sportakkoord Woudenberg

Recent is samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten. Binnen de gemeente is hierover een flyer verspreid. Verder wordt een senioren tennisclinic voorbereid. Inmiddels is de datum bekend: 25 september a.s. van 13.00 – 17.00 u bij TV ‘t Schilt. Deelname is gratis! Meer informatie op de website www.sportinwoudenberg.nl, de website van TV ‘t Schilt via www.tennisclubwoudenberg.nl , onderstaande flyer en in de lokale media.

 • DementTalent

DemenTalent is in 2013 bedacht door enkele mensen met dementie zelf, omdat zij vonden dat het reguliere aanbod van dagvoorzieningen niet aansloot bij hun wensen en bovendien als te stigmatiserend ervaren werd. “Kijk naar wat wij nog wel kunnen, in plaats van onze beperkingen centraal te stellen”, is de basisgedachte achter DemenTalent.

Binnen de coöperatie De Kleine Schans, waar SWO een van de deelnemers is, wordt momenteel onder leiding van Moriahoeve het landelijk initiatief uitgebreid naar Woudenberg. Verdere informatie via Wilma Joosten op w.joosten@moriahoeve.nl en de website DemenTalent Woudenberg

Het blijkt een succes! de eerste vrijwilligers zijn gestart en wat zijn de ervaringen mooi en waardevol!

Moriahoeve zet zich actief in voor het project DemenTalent, een prachtige initiatief waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle vrijwilligersactiviteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesse en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig.

Kent u iemand in uw omgeving die hier aan wil deelnemen of aan wil meewerken? Dat kan! neem contact op met Wilma vrijwilligerscoordinator@moriahoeve.nl | 033 3030 448 zij geeft u graag meer informatie over dit prachtige project!

 • Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.
Het Alzheimer café is 8 september jl.. weer van start gegaan; de volgende bijeenkomsten zijn op 13 oktober , 10 november en 8 december a.s. vanaf 18.30u.

Meer informatie op
www.alzheimer-nederland.nl/regios/amersfoort-eo/alzheimer-cafe-woudenbergscherpenzeel

Locatie:
Multifunctioneel Centrum De Schans
De Schans 31
3931 Woudenberg

Inlichtingen:
Mevrouw Erny de Wildt
Telefoon: 06 86677957

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.