Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Geactualiseerd: 12 mei 2021

Welkom op deze site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

Recent is samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten.

Meer informatie op de websiite www.sportinwoudenberg.nl

 

OV informatie (ook over de weer rijdende buurtbus) via het telefonisch spreekuur op www.doemeemethetov.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

 

Jeu de Boules

Computerproblemen in Coronatijd?

Momenteel liggen de meeste van onze activiteiten stil vanwege de corona epidemie.

Zodra er weer meer mogelijkheden zijn zullen we weer  meer activiteiten opstarten.

Informatie hierover wordt in deze website weergegeven als ook in De Woudenberger.