SWO Woudenberg

Welkom op de site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.

De SWO activiteiten zijn te verdelen in 4 categorieën:

Ontmoeting en gezelligheid

 • ontmoetingscentrum de Vrije Inloop
 • seniorensociëteit Ons Genoegen
 • 50+ koor Zingen houdt Jong
 • welfare
 • bijzondere activiteiten

Ontmoeting en beweging

 • gymnastiek
 • koersbal
 • volleybal
 • zwemmen voor senioren
 • yoga voor senioren
 • jeu de boules
 • nordic walking
 • in het algemeen: breedtesport

Educatieve activiteiten

 • internetcafé
 • incidentele educatieve activiteiten

Algemeen

Nieuwe activiteiten van SWO (zie ook op Facebook via SWO Woudenberg Nieuws)

Tafeltennis voor senioren (55-plus)

Door een samenwerking tussen SWO en Tafeltennisvereniging Smash kunnen vanaf september 55-plussers op maandagochtend van 10.00u tot 12.00u tegen een geringe vergoeding tafeltennissen in sporthal De Camp.

Smash stelt hiervoor haar spullen beschikbaar en zorgt voor begeleiding. Deelnemers moeten zelf zorgen voor zaalsportschoenen waarmee niet op straat is gelopen. Batjes en ballen zijn in de zaal aanwezig.

Uit onderzoek is gebleken dat tafeltennis bij uitstek geschikt is voor senioren. Het kan de ongemakken en klachten die gepaard kunnen gaan met het ouder worden vertragen en tegengaan. Te denken valt aan concentratie problemen, slechter slapen en achteruitgang van het geheugen.

Het initiatief is ook geheel in lijn met het Woudenbergs sportakkoord waar Smash en SWO aan meedoen.

Tafeltennis is een sport die tot op zeer hoge leeftijd gespeeld kan worden, waarbij de kans op blessures erg laag is. Daarnaast is het natuurlijk een prima manier om in een gezellige sfeer mensen te ontmoeten. Het is geen probleem als u nog nooit heeft getafeltennist, er is altijd minimaal één begeleider aanwezig waaraan u alles kunt vragen en die bereid is u te helpen het spel te leren spelen.

U kunt nadere informatie opvragen bij Arie van Veenendaal (06-4410 9706) bij Teus Vink (06-1231 4753) of bij Eefjan Timmerman (06-4114 9357).

We zien u graag op op een maandagochtend tegemoet.

Alzheimer café Woudenberg

Wees welkom in het Alzheimer Café: een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten. Vanaf 10 januari 2024 vinden de bijeenkomsten plaats in de grote zaal van mfc De Schans

Een fijne ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie. Waar je antwoord krijgt op vragen, ervaringen uitwisselt met lotgenoten en ruimte hebt voor sociaal contact. Maak dementie bespreekbaar in het Alzheimer Café. Van harte uitgenodigd, iedere tweede woensdagavond van de maand, behalve in juli en augustus. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang en de koffie (thee) zijn gratis. Aanmelden is niet nodig.

Locatie:

mfc De Schans
grote zaal SWO (Activiteitencentrum)
De Schans 33
3931 KJ Woudenberg

Inlichtingen: Letty Vlot
Telefoon: 06 – 41 51 44 97 of per email: l.vlot@alzheimervrijwilligers.nl

                            

BoodschappenBus Woudenberg

Juist wanneer de afhankelijkheid toeneemt is het fijn om autonomie en keuzevrijheid te behouden daar waar het kan. Met de BoodschappenBus doet de inwoner zijn/haar eigen boodschappen op gezette tijden. Keuzes over boodschappen kunnen nog zelf gemaakt worden.

De route van de BoodschappenBus blijkt te voorzien in de praktische behoefte om bij de winkel te komen. Daarnaast is deze route een uitje. Met een groepje een moment op pad, dit brengt gezelligheid en een moment van bewegen. Door de grote belangstelling willen we naast de vrijdagochtend ook de woensdagochtend gaan rijden. Doordat zich inmiddels nieuwe chauffeurs en begeleiders hebben aangemeld, kunnen we vanaf 10 januari 2024 ook op woensdagochtend gaan rijden. Nieuwe passagiers worden welkom geheten!

In samenwerking met de coöperatie De Kleine Schans biedt SWO-Woudenberg deze dienst elke vrijdagochtend (en dus vanaf 10 januari 2024 ook op woensdagochtend) aan de senioren in Woudenberg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 8 persoonsbusje die door SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) beschikbaar wordt gesteld. Vanwege de beperkte ruimte – die we voor de boodschappen willen reserveren – graag geen rollator meenemen; u wordt geholpen bij het in- en uitstappen. We hebben muntjes voor de boodschappen karretjes bij Hoogvliet.

Passagiers worden thuis opgehaald, naar Hoogvliet gereden en weer thuisgebracht. Als de tijd het toelaat kan er ook nog een kopje koffie/thee gedronken worden, aangeboden door Hoogvliet.

Reservering loopt via het secretariaat van SWO: secretariaat@swo-woudenberg.nl of via 06 25080906.Ter dekking van de onkosten wordt € 2,- per persoon gerekend. Dit kan cash afgerekend worden; ook zijn er 5-rittenkaarten ad € 10,- beschikbaar.

Heeft u interesse om dit een keertje – of vaker – uit te proberen, neem dan s.v.p. contact op met één van de coördinatoren van de Hulpdienst Ouderen Vervoer (HOV) van SWO: Mevrouw J. Valkenburg T. 033 286 2273 of Tiny van Dam T. 033-2864063. U kunt ook bellen met de coordinator van de boodschappenbus, Johan Thiescheffer op 06 25080906.

 • Sportakkoord Woudenberg

Samen met andere sportaanbieders is in 2021 het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee. ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten . Binnen de gemeente is hierover een flyer verspreid.

September vorig jaar hebben we samen met TV ’t Schilt een tennisclinic voor senioren georganiseerd. Op de website https://www.tennisclubwoudenberg.nl staat informatie over de mogelijkheden om tennisles – ook voor senioren – te nemen of op donderdagavond mee te doen met de zgn. racketavond voor aspirant-leden met nog niet zoveel ervaring.

Ook kunt u contact opnemen via  nieuweleden@tvtschilt.nl

Uit onderzoek rond valpreventie is gebleken dat spierkracht, evenwicht en reactievermogen de risicofactoren zijn, die het best beïnvloedbaar zijn. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is om niet te vallen, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau komen. Krachttraining als onderdeel van valpreventietraining heeft als bijkomend voordeel dat het lichamelijke functioneren verbeterd. U merkt dat u zich fitter voelt en makkelijker uw dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren: boodschappen doen of op bezoek gaan bij iemand. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zowel het aantal valincidenten als het aantal blessures door vallen door het oefenprogramma met 35% verminderd. Daarnaast verbeterde de kracht en het evenwicht van de deelnemers en bemerkten zij een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

https://swo-woudenberg.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-flyer-valpreventie_W4.docx

 • OV info

Persbericht
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het
telefonisch spreekuur en bel 033 – 2082380.
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
De gemeentes Amersfoort, Woudenberg, Baarn en Soest vinden het belangrijk dat iedereen
met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, uitleg over reizen met trein
en bus.

Waar:            Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, Woudenberg

Wanneer:

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   

Tijd:                14.00 tot 15.30 uur

T             033 – 208 2380
W           www.doemeemethetov.nl
E             info@doemeemethetov.nl
FB        Doe mee met het OV | Facebook
Insta     Doe mee met het OV (@doemeemethetov)

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.