Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Geactualiseerd: 5 juni 2021

Welkom op deze site van de Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO). Hier kunt u niet alleen informatie vinden over de SWO, maar ook over andere instanties die zich richten op het welzijn van ouderen. En verder wordt er doorverwezen naar interessante informatie die van belang kan zijn voor ouderen en dus eigenlijk voor iedereen. Hopelijk vindt u er precies die informatie die u zoekt.

Recent is samen met andere sportaanbieders en de gemeente Woudenberg het sportakkoord getekend. Ook SWO doet hier aan mee, ondermeer met strippenkaarten voor een aantal activiteiten, zoals tennis. Op 18 mei jl. heeft hierover een artikel in De Woudenberger gestaan. Meer informatie op de website www.sportinwoudenberg.nl

 

De  zalen planning voor MFC De Schans wordt voor de SWO activiteiten vanaf heden verzorgd door het secretariaat van SWO via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com .

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

 

Jeu de Boules

Computerproblemen in Coronatijd?

Eindelijk mogen onze activiteiten weer worden opgestart! Wel rekening houdend met de nodige maatregelen, maar we zijn erg blij dat we weer aan de slag kunnen. Voor de planning en invulling graag contact met de coördinatoren, zoals bij de verschillende onderdelen aangegeven.

Informatie hierover wordt in deze website weergegeven als ook in De Woudenberger.

Foto: Rinus van Denderen