Senioren Huisbezoek

In 2008 startte de SWO met het seniorenhuisbezoek. Dit huisbezoek wordt door de SWO aangeboden in samenwerking met de gemeente Woudenberg. Er zijn in Woudenberg vele diensten en regelingen waar 85-plussers gebruik van kunnen maken. Door de vele, ingewikkelde regelingen bestaat de kans dat u die mogelijkheden niet optimaal benut.
In het jaar dat iemand 85 wordt, krijgt hij/zij een brief waarin staat dat een seniorenvoorlichter een gratis informeel huisbezoek kan komen afleggen.

In het gesprek komt het volgende aan de orde:

  • Wonen
  • Vervoer
  • Tijdsbesteding en sociale contacten
  • Zorg- en dienstverlening
  • Financiële regelingen van de gemeente.

Degene die op huisbezoek komt, kan – als daar prijs opgesteld wordt – ook helpen bij het invullen van formulieren, bemiddelen naar een instantie of begeleiden naar een activiteit. De seniorenvoorlichter neemt telefonisch contact op voor een afspraak voor een bezoek aan huis. Zij/hij geeft informatie, beantwoordt zoveel mogelijk vragen en adviseert over oplossingen. Indien u dat wenst wordt u in contact gebracht met organisaties die wat voor u kunnen betekenen.
De voorlichters zijn vrijwilligers van de SWO die speciaal voor deze bezoeken zijn opgeleid. Ze zijn onafhankelijk en hebben geen ander belang dan u te adviseren en informeren. Ze kunnen zich op verzoek legitimeren. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Als u er prijs op stelt kan een familielid of een goede bekende bij het bezoek aanwezig is.
De voorlichter maakt met u persoonlijk een afspraak.

Informatie:

Mevrouw Geliene Boshuizen of Inge Engel, sociaal makelaar De Kleine Schans
Cultuurhuis Woudenberg
Dorpsstraat 40
3931 EH Woudenberg      
Telefoon: 085 0669700
E-mail: g.boshuizen@dekleineschans.nl of i.engel@dekleineschans.nl
U kunt met een van hen een afspraak maken