Welfare

De Welfare valt sinds 1 januari 2020  rechtstreeks onder SWO Woudenberg. ,,De overgang vanuit het Rode Kruis verliep geruisloos”, zegt coördinator Nel van Dorp. ,,En er is op zich niet veel veranderd, maar er is nu wel zekerheid van voortbestaan.”

De Welfare in Woudenberg werd opgericht vanuit het Rode kruis in het najaar van 1972. ,,Er waren toen 25 vrijwilligsters. Er werd gestart met handwerk-knutselgroepen, spelletjes in groepen of bezoekjes aan ouderen thuis’’, vertelt Van Dorp. ,,Ook biedt de Welfare de gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, contacten te onderhouden, te handwerken of een spelletje te doen, zoals Rummycup. Soms worden mensen thuis bezocht.”

De welfare-artikelen die de deelnemers maken worden te koop aangeboden tijdens de inloop op donderdagmorgen en -middag in de Serre van Groenewoude.
En ook tijdens de bazaar in november (datum wordt jaarlijks onder andere in de Woudenberger bekend gemaakt).

Tijd en plaats:

Op dinsdag van 09.30 – 11.30 uur.
Multifunctioneel Centrum De Schans
De Schans 31
3931 KJ Woudenberg      
tel. 033 286 7588                            

Op donderdag van 09.30 – 11.30 uur en van 14.30 – 16.30 uur. In de activiteitenruimte van Zorgcentrum Groenewoude.

Inlichtingen bij mevrouw Nel van Dorp op 033 2863920