Societeit Ons Genoegen

Ons Genoegen is de oudste sociëteit voor ouderen in Woudenberg.  De soos bestond in september 2020 50 jaar.! Activiteiten:
Alle mogelijke spelen en spelletjes, zoals bingo, sjoelen, kaarten. Bijzondere activiteiten bij bijzondere gelegenheden: koningsmorgen, sinterklaas- en kerst viering.

Ons Genoegen komt bij elkaar op woensdag, van
14.15 – 16.30 uur. In MFC De Schans
De Schans 31, 3931 KJ Woudenberg      
telefoon: 033 286 7588

Inlichtingen bij mevrouw Ria van Loon. Telefoon: 033 286 16 36.