Klussendienst

De klussendienst is er voor zelfstandig wonende senioren en mensen met een functiebeperking in Woudenberg.
Zelfstandig wonen betekent onder andere dat u zelf uw klusjes moet opknappen. En dat is op oudere leeftijd vaak niet meer zo eenvoudig.

Het gaat om kleine klussen die niet door iemand anders of een externe dienst voor u gedaan kunnen worden. Ook mogen de klussen niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De coördinator beoordeelt of de klus aan deze eisen voldoet.

 • reparatie van bijvoorbeeld: stekker, fitting, lekkende kraan;
 • ophangen kastje, schilderij, plank of lamp
 • bevestigen beugels of steunen
 • wc-bril vervangen
 • aansluiten wasmachine, afwasmachine
 • gloeilampen vernieuwen
 • verwarming ontluchten en bijvullen
 • verlengen van telefoon- aansluiting
 • lichtschakelaar, stopcontact vervangen of vernieuwen
 • bel vervangen
 • buitenlamp ophangen
 • gootsteen ontstoppen
 • piepend raam of deur smeren
 • instellen/uitleg werking T.V. en DVD- of videorecorder
 • instellen/uitleg werking mobiele telefoon
 • naaiklusjes, knoop aanzetten, zoom repareren, bijvoorbeeld.

Soms verandert de kabelexploitant de kanaalfrequenties voor radio en/of TV. De klussendienst helpt u graag bij het opnieuw instellen van deze frequenties. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met de coördinator.

Kosten:
Het tarief voor een klus is € 2,00 per kwartier, exclusief materiaalkosten.
Reistijd van de klusser, ook voor het eventueel aanschaffen van materialen, is ‘klustijd’.

Aanvragen en/of inlichtingen:
Coördinator: De heer Clemens Kars, telefoon 06 30669714

Er wordt teruggebeld zodat een afspraak gemaakt kan worden.
De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiepasje van de SWO.