Organisatie

De Senioren Welzijn Organisatie (SWO) heeft als doel de welzijnsbehartiging van ouderen van alle gezindten in Woudenberg.

De SWO bestaat reeds vele jaren. Oorspronkelijk bestond zij uit alle vertegenwoordigers van de organisaties, werkgroepen en instanties die zich op het welzijn van ouderen richten. In 2001 werd voor een andere structuur gekozen.

Er ontstond toen een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en een duidelijk(er) omschreven takenpakket. Daarnaast werd er, wat dan in de statuten heet, een samenwerkingsverband gevormd. Een overlegorgaan waarin alle groeperingen die zich met ouderenwerk bezighouden vertegenwoordigd zijn. In deze zogenoemde deelnemersraad zijn de werkgroepen van de SWO vertegenwoordigd die activiteiten en diensten namens de SWO aanbieden, maar ook de ouderenbonden en gemeente Woudenberg en de Woudenbergse kerken zijn in de deelnemersraad vertegenwoordigd.

Jaarlijks stelt de SWO een Activiteitenplan op en één keer in de drie jaar een beleidsplan.

Werkgroepen van de SWO

Voor iedere activiteit bestaat een werkgroep onder verantwoordelijkheid van de onder de activiteit aangegeven coördinator.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Mevr. Wil van Bemmel, voorzitter – tel.nr. 06 19733851
Dhr. Liekele Hoekstra, penningmeester – penningmeester@swo-woudenberg.nl – tel.nr. 033 286 3051
Dhr. Johan Thiescheffer, 1e secretaris- secretariaat@swo-woudenberg.nl – tel.nr. 06 25080906
Mevr. Ria Rooke, 2e secretaris – tel.nr. 033 286 0698 mail via riarooke@planet.nl
Dhr. Dick Schimmel, bestuurslid – tel.nr. 033 286 3586